Twee appartementengebouwen met uitzicht op historisch waterfront

Het voormalige Fokkerterrein in Papendrecht is getransformeerd tot een hoogwaardig woongebied. De locatie ontleent zijn kwaliteiten aan de ligging van het mooiste drie rivierenpunt van Nederland en het uitzicht op het historische waterfront van Dordrecht. Binnen het stedenbouwkundige ontwerp van Rein Geurtsen ligt de nadruk op hoogwaardige woonvormen met een stedelijk karakter.

In dit stedenbouwkundig plan van Rein Geurtsen is het waterfront langs de rivier onderverdeeld in verschillende ensembles die door verschillende architecten worden ontworpen. Binnen deze ensembles zijn twee woongebouwen door MH1archtecten uitgewerkt, die qua opbouw en architectuur familie van elkaar zijn. Het zijn twee kloeke gebouwen van 8 bouwlagen in een roodbruine baksteen, met ieder 14 appartementen en 1 penthouse. De buitenruimtes, met het fantastische uitzicht,  zijn ingezet om de gevels te verbijzonderen. Door de sparingen samen te voegen ontstaat een groter gebaar wat past bij de beleving van de gevels op grote afstand: de gebouwen worden immers vooral waargenomen vanaf het water en de overliggende oever. De in wit beton uitgevoerde balkonvloeren, en de betonnen kaders van de buitenruimtes van de penthouses vormen hierin een grafisch spel.