Renovatie bovengrondse parkeergarage Waterloo Street Glasgow

 

De betonnen borstweringen van deze parkeergarage uit de jaren 70 waren door betonrot aangetast en dienden verwijderd te worden aangezien ze geen dienst meer konden doen als doorrijdbeveiliging. De borstweringen zijn volledig gesloopt. Op de betonnen vloeren zijn stalen doorrijdbeveiligingen gemonteerd. Aan de bestaande vloeren zijn geprefabriceerde houten gevelelementen bevestig. Deze bestaan uit brede horizontale houten delen. Hierdoor oogt de parkeergarage als één volume. Tegelijkertijd is de gevel voldoende open om de parkeergarage natuurlijk te ventileren.