20 Onzelfstandige woonunits en 8 zorgappartementen Ulestraten

Voor het bouwblok tussen Kasteelstraat – Burg. Janssenstraat, Burg. Cortenstraat en A. Schweitzerstraat ligt al een bouwvergunning. De gymzaal die hier onderdeel van uit maakt wordt binnenkort uitgevoerd. Voor het overige deel, zorgwoningen en een woonzorgvoorziening, hebben we een nieuw voorstel gemaakt. We tornen niet aan het stedenbouwkundige gegeven om het geheel als één bouwblok te beschouwen. Het volume van de gymzaal en de woningen wordt bijeengehouden door eenheid in materialisatie en wordt verbonden met het lager gedeelte waarin zich de entree, kleedkamers en berging bevinden. Het nieuwe volume in metselwerk bevat op de eerste verdieping de zorgwoningen, en houdt als het ware de woonunits op de begane grond bij elkaar. De zorgunits zijn in clusters van 4 afleesbaar in de gevel. Een betonnen kader omvat de puien met verschillende indelingen zodat de individuele woningen voor de bewoners herkenbaar zijn. Een centrale patio zorgt voor extra lichtinval in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes.

Dit is een ontwerp voor de aanbesteding van twee locaties in het centrum van Ulestraten, in samenwerking met Smeets Bouw. De aanbesteding is gegund aan een andere partij.