16 Starterswoningen ingebed in hellend plangebied Ulestraten

Aan de Sint Catharinastraat wordt de straatwand hersteld door links naast het voormalige gemeentehuis twee twee-onder-een-kap-woningen te realiseren. Zo ontstaat er rechts naast het gemeentehuis een logische doorgang naar het hoger gelegen woongebied. Door het achterste deel van het gemeentehuis te slopen ontstaat er ruimte om de woningen in een kamstructuur evenwijdig aan de hoogtelijnen te positioneren. Het hoogteverschil wordt trapsgewijs overbrugd. Tussen de woonblokken zijn twee woonstraten gelegen van waaruit de woningen worden ontsloten. De op het zuiden georiƫnteerde achtertuinen liggen hoger dan de woonstraat zodat er maximale privacy, bezonning en uitzicht ontstaat. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een kap. De gevels worden allemaal wit gestuct zodat ze een eenheid vormen. Door het contrast komt het gemeentehuis weer beter tot zijn recht.

Dit is een ontwerp voor de aanbesteding van twee locaties in het centrum van Ulestraten, in samenwerking met Smeets Bouw. De aanbesteding is gegund aan een andere partij.