Grondgebonden starterswoningen Eijsden

Rondom ‘t Veldje in Eijsden zijn gedateerde appartementengebouwen gesloopt die vervangen dienden te worden door 14 grondgebonden starterswoningen. Stedenbouwkundig maken de woningen enerzijds het bouwblok met twee-onder-een-kap-woningen compleet, anderzijds vormen ze de noordelijke begrenzing van ’t Veldje.

Om deze fysieke begrenzing explicieter te maken is de dichtheid vergroot naar meerdere woningen onder een kap. Zo ontstaat er een pleinwand van respectievelijk 3, 5, 2 en 4 woningen. Overhoeks was er onvoldoende ruimte om de woningen om te zetten. Hier zijn tegen de kopgevels betonnen kaders geplaatst op de rooilijn. Latere uitbreidingen of bijgebouwen dienen binnen deze kaders te worden gebouwd zodat het beeld uniform blijft.

Om aan te sluiten op de schaal van twee-onder-een-kap-woningen zijn de woningen geparceleerd. De woningen zijn allemaal in dezelfde roodbruine steen gemetseld, maar door deze in drie verschillende tinten cement te voegen ontstaan er afwisselende gevels. Dit wordt versterkt door ook de posities en afmetingen van de gevelopeningen  te variëren. De zadeldaken zijn asymmetrisch zodat er nog voldoende zonlicht valt in de relatief diepe achtertuinen op het noorden.