Iconisch woongebouw te Weert

De gemeente Weert vraagt om een iconisch woongebouw dat de noordelijke entree van de binnenstad markeert, een gezicht heeft aan het water, en past bij de identiteit van Weert. De locatie is gelegen aan de kruising tussen de oude noordelijke ontsluitingsweg en de in 1825 aangelegde Zuid-Willemsvaart, beide belangrijk voor de economische ontwikkeling van de stad. De locatie vormt het meest stedelijke deel van het tussen het groene kantorenpark Centrum Noord en de Zuid-Willemsvaart toekomstige woongebied Beekpoort Noord. In de stedenbouwkundige visie van CroonenBuro5 wordt uitgegaan van een half verdiepte parkeergarage met daarop een plein waaraan vier woonblokken zijn gelegen. Hier wijken
we om een aantal redenen van af. In ons concept willen we zo veel mogelijk woningen oriënteren richting zuiden. Dit is niet alleen vanwege de bezonning, maar ook vanwege de ruimtelijke relatie met het kanaal en naar de woongebouwen aan de overzijde van het kanaal en de zichtlijnen richting het daklandschap van het stadscentrum met daarin de hoofdrol voor de toren van de Martinuskerk. Daarnaast willen we aan de west- zuid- en oostzijde zoveel mogelijk functies direct aansluitend aan het maaiveld. Aan de west- en zuidzijde zijn dit respectievelijk grondgebonden
woningen aan het water en de eerste laag van de terraswoningen aan het kanaal. Aan de oostzijde, waar de Eindhovenseweg de verbinding is tussen A2 en de ringweg met het centrum, voorzien we twee lagen flexibele plint voor zorginstellingen of commerciële ruimtes, met een openbare of horeca functie aan de zuidoostelijke kop. Deze levendige plint maken we mogelijk door de parkeergarage niet in één half verdiepte laag aan te brengen, maar de parkeergarage in twee lagen onder de terraswoningen te plaatsen, zodat de parkeergarage niet aan de gevels grenst. De enige uitzondering hierop is de vanwege het aansluitende kantorenpark voor woningen minder aantrekkelijke noordzijde, waar op de begane grond
een gemeenschappelijke fietsenstalling is voorzien.
Het woongebouw zal over het water heen in maat en schaal de verbinding zoeken met de stedelijke woonblokken die daar de plaats van de oorspronkelijke industriële bebouwing hebben ingenomen. Daarnaast dient het woongebouw aan te sluiten bij de nog te ontwikkelen meer kleinschalige woningbouw van Beekpoort Noord. Deze uitgangspunten in combinatie met de wens om een iconisch gebouw te realiseren, resulteren in een concept om het gebouw als één gebouw geleed volume te zien, bestaande uit een laag en een hoog deel. Het lage deel bestaat hoofdzakelijk uit drie lagen terraswoningen dat aansluit aan de maat van de bebouwing aan de oostzijde en zich oriënteert naar het kanaal, en een slanke hoogbouw van 11 bouwlagen. De hoogbouw bestaat uit appartementen die in langsrichting zijn gelegen aan een inpandige corridor. Vanuit de woningen aan de zuidzijde en vanuit de corridor op hebben de bewoners een rechte zichtlijn op de Martinuskerktoren.Vanuit de corridor hebben de bewoners een rechte zichtlijn op de Martinuskerktoren. Tussen de laagbouw en de hoogbouw in bevind zicht een getrapt plein, dat deels in de hoogbouw snijdt. Het plein is vanuit de meeste woningen bereikbaar en is openbaar toegankelijk. Op de grote trappenpartijen is het heerlijk toeven in de zon met zicht op het water. In het plein zijn groen elementen opgenomen die samen met het groene dak van de terraswoningen aansluiten bij het groene karakter van Beekpark Noord en zo ruimte geven aan een iconische stadsentree in een groene omgeving.

Dit is een ontwerp voor de aanbesteding voor de Stadsbruglocatie in Weert.  De aanbesteding is gegund aan een andere partij.