Bovengrondse parkeergarage Middelkerke

Concept

De stedenbouwkundige randvoorwaarden laten bij maximale benutting van de site een parkeergebouw voor ca.500 wagens toe over 5 bouwlagen. Uitgangspunt voor dit ontwerp is het beperken van de impact van een dergelijk parkeergebouw op de omliggende bestaande en toekomstige woningen. We beperken deze impact zowel door de behandeling van het volume als door een slimme organisatie van de circulatie.

Stedenbouwkundige opzet.

De marge in het aantal gevraagde parkeerplaatsen is benut om het bouwvolume te kunnen aanpassen in relatie tot de directe context. De rooilijn aan de Badenlaan valt samen met de rooilijn van het naastliggende appartementengebouw. Hier is het parkeergebouw even hoog. De woningbouw aan de noordzijde van het parkeergebouw bestaat uit één laag met een kap en is daarmee veel kleinschaliger. Om de kopgevel minder massaal te laten overkomen wijkt de derde verdieping terug. Dit is mogelijk doordat zich hier de neergaande hellingbaan bevindt. Het parkeergebouw is opgebouwd uit twee en een halve parkeerstrook. Aan de westzijde, waar in de toekomst sociale huisvesting is voorzien, is de bovenste verdieping de halve parkeerstrook weggelaten zodat hier het gebouw optisch lager is. De borstwering van de derde verdieping ligt ca. 9 meter terug ten opzichte van de gevel. Ten slotte volgt de bovenzijde van de zuidgevel de lijn van de hier gepositioneerde opgaande hellingbaan, zodat in hoogte wordt aangesloten op het naastliggende appartementengebouw. De gevel tussen parking en appartementsgebouw is volledig gesloten vanwege de brandveiligheidsvoorschriften.

Architectuur

Het reageren op, en inpassen in de omgeving wordt verder verfijnd in de architectonische uitwerking. Het afronden van de hoeken volgt de rijcurves en maakt het gebouw minder hard. Dit wordt versterkt door de gevel te zien als een verfijnde voile die over de structuur heen is gedrapeerd. Deze voile wordt uitgevoerd in verticale aluminium lamellen die ten opzichte van elkaar verspringen zodat er een geleding ontstaat die niet sec de verdiepingshoogte volgt. Bij de borstweringen overlappen de lamellen elkaar, zodat deze ter hoogte van de koplampen dichtloopt: de omliggende bewoners hebben hierdoor geen last van het licht van de koplampen. De lamellen beginnen pas vanaf de onderkant van de eerste verdiepingsvloer zodat het gebouw optisch minder hoog wordt en los komt van het maaiveld.

Parkeercomfort  

De parkeergarage is volledig éénrichtingsverkeer. De schuine parkeervakken maken makkelijker in- en uitparkeren mogelijk. Het omhoogrijden geschiedt via een hellingbaan evenwijdig aan de zuidelijke kopgevel. Het uitrijden gaat via een hellingbaan, en een korte uitrijdlus, die evenwijdig aan de langsgevel ligt aan de noordoostzijde. De toekomstige sociale woningbouw ondervindt zo geen hinder van koplampen van omhoog of omlaag rijdende auto’s. De parkeergarage wordt uitgevoerd met zogenaamd kolomvrij parkeren. Dat betekent dat de kolommen niet tussen de parkeervakken staan maar aan de uiteindes.  Dit maakt het parkeren gemakkelijker en zorgt voor een transparant, overzichtelijk gebouw wat het veiligheidsgevoel verhoogd.

Technieken

Draagstructuur en gevelinvulling worden volledig los van elkaar gehouden. De transparantie van de gevel laat toe om de parking over de volledige hoogte natuurlijk te ventileren, wat een mechanische rookwarmteafvoer overbodig maakt. De technieken kunnen op deze wijze zo basic mogelijk gehouden worden, een duurzaam uitgangspunt zowel in tijd als op het vlak van energieverbruik.