Ondergrondse parkeergarage Højbro Plads Kopenhagen

 

Letterlijk onder het toeziend oog van Absalon, de stichter van Denemarken, lost deze ondergrondse parkeergarage een parkeerprobleem in de binnenstad van Kopenhagen op.

Dit betreft niet alleen een autoparkeerprobleem, maar ook een fietsenprobleem. Het aan de noordzijde van de Hojbro Plads gelegen Amager Torv loopt over van door terrasbezoekers gestalde fietsen.

Behoudens één nooduitgang is het plein vrij gehouden van verstoringen. De inrit, fietshellingbaan en hoofdtrappenhuis zijn naast danwel in lijn met de begrenzende bomenrij gepositioneerd. De uitrit is zelfs ‘om de hoek’ volledig buiten de Højbro Plads gesitueerd.