Ondergrondse parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen

 

Het voorliggende referentieontwerp was onzes inziens niet optimaal. We hebben verbeteringen aangebracht ten aanzien van de vorm van de buitenschil, de aanlegdiepte en de routing en parkeervak lay-out. Deze verbeteringen zorgen er mede voor dat er efficiënter en dus goedkoper kan worden gebouwd;

Door de parkeervakken schuin te leggen, wordt er éénrichtingsverkeer afgedwongen, en kan de garage over de hele lengte smaller worden. In het referentie-ontwerp volgt de doorsnede van de parkeergarage de vorm en hoogte van het landschappelijk ontwerp. Deze ruimte wordt echter niet benut. De ribben kunnen in het midden worden opengemaakt, zodat hier ruimte ontstaat voor een volledige tussenverdieping. Op deze manier hebben we de tweede parkeerlaag uit het referentie-ontwerp niet meer nodig.