Nieuwbouw parkeergarage, supermarkt, commerciële ruimten en appartementen te Waubach

De nieuwbouw in het Centrumplan Waubach neemt binnen het centrum een beeldbepalende plaats in aan de Markt. Op de begane grond bevindt zich een supermarkt en enkele kleinere winkels. Een tapis roulant verbindt de begane grond met de ondergrondse parkeergarage. Op het dak van de supermarkt bevindt zich een gemeenschappelijke, op het zuiden georiënteerde daktuin die wordt omringd door 3 lagen woningen in een U-vorm.

Aan de zijde van de Markt/Hovenstraat was het van belang dat de Markt een duidelijke en herkenbare vorm behield. Dit betekent dat de gevel aan de Markt in één lijn is geplaatst. De nieuwbouw is iets terug geplaatst ten opzichte van de oude bebouwing zodat er meer ruimte ontstaat voor de functies parkeren, markt en kermis.

Door de geleding van de bouwmassa en de behandeling van de gevels is aansluiting gezocht bij de maat van de omringende bebouwing.

In de Burgemeester Beckersstraat wordt aangesloten bij de schaal van de woningen in deze straat. Dit is architectonisch uitgewerkt door de gevel van de nieuwbouw aan deze zijde in twee afzonderlijke delen uit te voeren. Het verschil tussen beide delen wordt geaccentueerd doordat het ene deel wordt uitgevoerd in drie lagen met een setback en het andere deel in vier lagen.

Om de driedeling van de gevel aan de Markt te versterken is het middelste bouwdeel wit gestukt en hebben de buitenruimtes een betonnen kader. Binnen de andere twee bouwdelen zijn afwijkende gevelvlakken gecreëerd door de witte baksteen te mengen met stenen in een lichtgrijze en een middel grijze kleur.

Fotograaf: Geert Balvers